Giáo trình thiết kế môn học Chi tiết máy

Untitled3 –   Tính toán công suất- số vòng quay – momen xoắn trên các trục

a.  Công suất

Ta có : P= 1,38 kw

P= P/ = 1,38/ 0,99.1= 1,41kw

P= P/ = 1,41/0,99.0,8     = 1,78 kw

P = P/= 1,78/0,99.0,97   = 1,85 kw

b. Số vòng quay

n= n= 2890 (v/ph)

n= = 2890/2,56 = 1128,91 (v/ph)

n== 2890/81,96= 35,261 (v/ph)

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/xh6pmhd6zxqpd7g/bai_tap_lon_mon_li_thuyet_o_to_3rLNA4TLUZ_20130713043412_169747(2).doc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *