Chưa phân loại

Giáo trình Thử nghiệm động cơ

dong co

Mục lục

Chương 1 Mở đầu 1

I.1: Các khái niệm chung về thử nghiệm động cơ. 1

I.2: Phân lọai thử nghiệm 2

I.3: Các bảng chuyển đổi đơn vị. 3

Chương 2 Sơ đồ bố trí chung phòng thí nghiệm động cơ 4

II.1: Cách bố trí phòng thử nghiệm động cơ.4

II.2: Các yêu cầu chi tiết 6

II.3:Thiết kế của một số phòng thí nghiệm điển hình 7

II.4 :Các lưu ý về cấu trúc 12

II.5:Kiểm soát cháy nổ 16

II.6 :Buồng điều khiển 16

Chương 3 Phương pháp vận hành phòng thử nghiệm 18

III.1: Kiểm tra trước và sau khi vận hành thí nghiệm 18

III.2:Vấn đề nhiễu điện từ 19

Chương 4 Đo công suất động cơ 24

IV.1 Các vấn đề chung về đo công suất động cơ 24

IV.2 Giới thiệu các thiết bị đo công suất động cơ 25

IV.3 Vấn đề chọn thiết bị đo công suất động cơ 30

IV.4 Phương pháp đo công suất động cơ 35

Chương 5 Đo tiêu hao nhiên liệu 40

V.1 Phương pháp đo theo thể tích 40

V.2 Phương pháp đo bằng cách cân trực tiếp 41

V.3 Phương pháp đo dùng thiết bị điện tử 42

Chương 6 Đo lượng khí nạp vào động cơ 44

VI.1 Các vấn đề chung khi đo lượng không khí nạp vào động cơ 44

VI.2 Các thiết bị đo lượng không khí nạp và nguyên lý làm việc 44

Chương 7 Đo lường chất lượng khí thải 53

VII.1 Vấn đề độc hại của khí thải 53

VII.2 Các chỉ tiêu đánh giá và qui trình đo chất lượng khí thải 56

VII.3 Giới thiệu các thiết bị đo chất lượng khí thải

và nguyên lý làm việc 65

Chương 8 Đo công suất, lượng tiêu hao nhiên liệu

và chất lượng khí thải trên các thiết bị đo

như LPS2000, MDO2, MGT5. 72

VIII.1 Đo công suất 72

VIII.2 Đo tải 86

VIII.3 Đo lượng tiêu hao nhiên liệu 89

VIII.4 Đo khí thải 92

 

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/sdqoid6d96rghdz/GIAO_TRINH_thnghiemdongco.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button