Giáo trình thực hành Phân tích định lượng – Ths.Lê Thị Thanh Hương

zxc1. Mã môn học: 056HO220
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Khối cơ sở ngành.
4. Phân bố thời gian: thư c hành 90 giờ, mỗi bài 5 giờ (18 bài)
5. Điều kiện tiên quyết: học xong Cơ sở lý thuyết Hóa phân tích
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: thư c hành một số thao tác phân tích định lượng các ion và một số hợp chất thông dụng
7. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dư  học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giưa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD và ĐT.
8. Tài liệu học tập: Giáo trình lý thuyết, giáo trình thư c hành, các sách tham khảo.
9. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Thạc Cát, Tư  Vọng Nghi, Đào Hư u Vinh – Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích – Xuất bản lần 2, Hà Nội 1985
[2]. Lâm Ngọc Thụ- Cơ sở lý thuyết hóa học Phân tích – Huế 3/ 2002
[3]. Herbert A.Laitinen – Chemical analysis – LonDon, 1960
[4]. Nguyễn Tinh Dung – Hóa học phân tích, phần I. Lý thuyết cơ sở- NXB Giáo Dục – 1991
[5]. Lê Xuân Mai, Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Giáo trình Phân tích định lư ợng -NXB Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2000
[6]. Hoàng Minh Châu – Cơ sở hóa học phân tích – NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002
[7]. Tư  Vọng Nghi – Hóa học phân tích – NXB Đại học Quốc Gia Hà nội, 2000
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
– Nắm đư ợc nội dung môn học, kiểm tra thư ờng xuyên trong các buổi thư c hành.
– Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập.
11. Thang điểm thi: 10/10
12. Mục tiêu của môn học: Giúp cho sinh viên nắm vư ng các thao tác thư c hành, hiểu và vận dụng đúng các nguyên tắc phân tích định lư ợng đã học trong phần lý thuyết như : phư ơng pháp chuẩn độ axit-bazơ, chuẩn độ oxy hóa khư , chuẩn độ tạo phư c, chuẩn độ tạo tủa và phư ơng pháp phân tích khối lư ợng.
13. Nội dung môn học:
Chư ơng 1: Định lư ợng thể tích
Chư ơng 2: Định lư ợng khối lư ợng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Thị Thanh Hương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?b49bw26bn7rfs01
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *