Giáo trình thực tập môn Hệ thống thông tin địa lý, 41 Tr

Bài 1:THU THẬP VÀ XÂY DỰNG DỮ LIỆU CƠ SỞ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

I. MỤC ĐÍCH

II. PHƯƠNG PHÁP

1. Phương pháp thu thập và xây dựng bản đồ giấy

2. Phương xây dựng dữ liệu dạng Raster

III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 2: CHUYỂN DỮ LIỆU RASTER VÀO PHẦN MỀM GIS (IDRISI

I. MỤC ĐÍCH

II. PHƯƠNG PHÁP

1. Khai báo môi trường làm việc (đường dẫn vào thư mục chứa dữ liệu)..

2. Phương Pháp nhập bản đồ vào Idrisi

3. Đăng ký hệ tọa độ và tạo thuộc tính cho bản đồ

III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 3: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I. MỤC ĐÍCH

I. PHƯƠNG PHÁP

1. Xác định ngăn thư mục chứa các file bản đồ hoạt động của IDRISI

2 . Gán điểm cho từng bản đồ đơn tính

3 . Hiển thị bản đồ

4. Lưu bản đồ hạng đất nông nghiệp dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

5. Tính diện tích thích nghi cho từng hạng đất trong đơn vị hành chính

IV. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 4: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI

I. MỤC ĐÍCH

II. PHƯƠNG PHÁP

1. Chuyển dữ liệu raster vào phần mềm GIS (Idrisi

2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

3. Hiển thị bản đồ

4. Lưu bản đồ đơn vị đất đai sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 5: Ứng DỤNG KỸ THUẬT GIS ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CÁC CƠ CẤU CÂY TRỒNG(Theo Yếu Tố Giới Hạn

I. MỤC ĐÍCH

II. PHƯƠNG PHÁP

1. Chọn cơ cấu thích nghi cho kiểu sử dụng cần đánh giá

2. Xây dựng bảng phân cấp các yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng cần đánh giá

3. Thành lập bản đồ thích nghi tổng hợp

4. Hiển thị bản đồ

5. Lưu bản đồ thích nghi cơ cấu cây trồng sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

6. Tính diện tích các cấp thích nghi S1, S2, S3 và N cho theo từng đơn vị hành chánh.

II. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 6: Ử DỤNG GPS ĐO TOẠ ĐỘ VÀ THU THẬP THÔNG TIN Ô NHIỄM TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU

I. MỤC ĐÍCH

II. BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU

III.XỬ LÝ SỐ LIỆU

IV. PHƯƠNG PHÁP

1. Phương pháp đo đạc bằng máy định vị GPS

2. Phương pháp thu thập số liệu CO

V. KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Bài 7: HƯƠNG PHÁP NHẬP DỮ LIỆU VÀ TẠO BẢN ĐỒ Ô NHIỄM TRONG PHẦN MỀM SURFER

I. MỤC ĐÍCH

II. PHƯƠNG PHÁP

1. Nhập dữ liệu

1.1. Chuẩn bị số liệu

1.2. Nhập số liệu

1.3. Lưu số liệu:

2. Xây dựng bản đồ

2.1. Chọn chế độ màn hình vẽ bản đồ

2. 2. Gọi số liệu

2.3. Vẽ bản đồ

2.4. Chỉnh sửa bản đồ

3. Chuyển bản đồ sang Idrisi để xử lý

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?6mubhlsaar3fu0r
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *