Giáo trình Thủy văn công trình

thuy van cong trinh

MỤC LỤC

Trang

Chương I – Mở đầu . 1

Chương II – Sông ngòi và sự hình thành dòng chay sông ngòi . 6

Chương III – Phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thuỷ văn . 21

Chương IV – Dòng chảy năm thiết kế . 66

Chường V – Dòng chảy kiệt thiết kế . 78

Chương VI – Dòng chảy lũ thiết kế . 85

Chương VII – Dòng chảy bùn cát . 112

Chương VIII – Tính toán thuỷ văn vùng ảnh hưởng triều . 125

Chương IX – Cầu vượt sông và cống qua đường . 130

Chương X – Kho nước và điều tiết dòng chảy . 150

Chương XI – Tính toán điều tiết hồ chứa . 162

Chương XII – Đo đạc, dự báo thuỷ văn . 182

Phụ lục . 194

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=495 [/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *