Giáo trình Truyền động điện tự động (tái bản)- Khương Công Minh, 257 Trang

 

zc
Để phục vụ kịp thời cho việc học tập và giảng dạy của sinh viên và giáo viên khoa Điện trường Đại học Bách khoa Đà nẵng cũng như sinh viên các trung tâm, và làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư điện và các ngành có liên quan, chúng tôi đã biên soạn giáo trình “truyền động điện tự động” (tập1, 2). Giáo trình gồm hai phần: Phần 1 (Tập1): Trình bày những kiến thức cơ bản về: các đặc tính của máy sản xuất, của động cơ; các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ, các hệ “bộ biến đổi – động cơ”; quá trình quá độ trong hệ thống truyền động điện tự động; chọn công suất động cơ… Phần 2 (Tập2): Trình bày hệ điều khiển tự động (ĐKTĐ) truyền động điện như: phân tích các nguyên tắc điều khiển tự động; các phần tử điều khiển và bảo vệ; tổng hợp hệ TĐĐTĐ theo đại số logic… Nội dung của giáo trình (Phần 1) gồm 6 chương:
Chương 1: Khái niệm chung về hệ truyền động điện tự động.
Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện.
Chương 3: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện theo các thông số.
Chương 4: Điều chỉnh tốc độ hệ “Bộ biến đổi – Động cơ điện”.
Chương 5: Quá trình quá độ trong hệ thống truyền động điện.
Chương 6: Tính chọn công suất động cơ.
Nội dung của giáo trình (Phần 2) gồm 5 chương:
Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động truyền động điện (HT ĐKTĐ TĐĐ).
Chương 2: Những nguyên tắc điều khiển tự động.
Chương 3: Các mạch bảo vệ và tín hiệu hóa.
Chương 4: Phần tử điều khiển logic – số.
Chương 5: Tổng hợp hệ điều khiển logic.
Do hạn chế về thông tin cũng như khả năng nên nội dung giáo trình chắc chắn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Rất mong các bạn đồng nghiệp và độc giả đóng góp ý kiến. Thư góp ý xin gửi về cho ThS. Khương Công Minh, Giáo viên khoa điện, Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Khương Công Minh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?wq7q368ccvt5ufx
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *