Giáo trình truyền sóng – Ts.Nguyễn Văn Cường, 37 Trang

 

Chương 1 Các vấn đề cơ bẢn về truyền sóng vô tuyến

Chương 2 Truyền sóng với ảnh hưởng của mặt đất

Chương 3 Truyền sóng mặt

Chương 4 Truyền sóng nhừ tầng điện ly

Chương 5 Truyền sóng dải microwave và mllimeter-wave

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Văn Cường
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?7368em7c8s18882
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *