Tài liệu cad/cam

Giới thiệu tối ưu hóa hình dạng hình học dầm.

Với các điều kiện biên cho trước, và yêu cầu tối ưu hóa theo cái gì. Giờ đây các phần mềm tối ưu có thể giúp các kỹ sư dễ dàng xác định dạng hình học của các chi tiết mà họ cần thiết kế sao cho đáp ứng được nhu cầu sử dụng và giải quyết bài toán kinh tế. Nhất là trong tình trạng nguộn lực khan hiếm như hiện nay. Chúng ta thử theo dõi quá trình tối ưu hóa một cái dầm nhé.

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Ifv0vlG6-lY&feature=player_embedded]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button