Hạch toán Kế toán tại Công ty may 19/5 Bộ Công An

KẾT LUẬN CHUNG

Với thời gian thực tập tại Công ty May 19/5 tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty em nhận thấy rằng
Trong quá trình vận động của Công ty luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau, song mặt khác là kết quả tìm được qua sản xuất đó là những sản phẩm sản xuất hoàn thành.
Mục đích của sản xuất kinh doanh là bỏ ra một số lượng chi phí nhất định để tạo ra những giá trị sử dụng nhất định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong điều kiện của những chi phí mình bỏ ra, làm thể nào để bỏ ra chi phí ít nhất nhưng lại thu được giá trị sử dụng lớn nhất và luôn tìm mọi biện pháp để hạ thấp chi phí nhằm mục đích thu được lợi nhuận tối đa.
Như vậy trong cơ chế thị trường các cấp lãnh đạo của Công ty buộc phải quan tâm trong tới nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm của mình. Hơn bao giờ hết lúc này công tác kế toán tổng hợp đồng thời đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định sự tồn tại sự phát triển hay suy thoái, thậm chí giải thể, phá sản của Công ty. Thời gian thực tập tuy không nhiều nhưng đã giúp em áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế.
Mặt khác còn giúp cho em hiểu đúng hơn, sâu hơn nữa kiến thức đã có và bổ sung thêm những kiến thức mà chỉ trong thực tế mới có.
Trong thời gian thực tập em đã nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ tận tình của các cô, chú, các anh trong phòng tài chính kế toán và các phòng ban liên quan, cộng với sự cố gắng học hỏi nghiên cứu của bản thân để hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình cũng như bổ sung kiến thức cần thiết cho công tác sau này.
Mặt khác được sự chỉ bảo tận tình của cô Nguyễn Tố Phượng đã giúp em hoàn chỉnh đến bước cuối cùng của bản báo cáo.
Do trình độ bản thân còn nhiều hạn chế và thời gian thâm nhập thực tế không nhiều nên báo cáo của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo, các cô, chú các anh trong phòng tài chính kế toán và ban giám đốc Công ty may 19/5 – Bộ Công an.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT058.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *