Hàn (công nghệ và tài liệu tham khảo)

Hàn điện

Trong công nghệ chế tạo cơ khí, hàn là danh từ chỉ một quá trình dùng để liên kết các chi tiết (kết cấu) hoặc đắp phủ lên bề mặt vật liệu (kim loại hoặc phi kim) để tạo nên một lớp bề mặt có tính năng đáp ứng yêu cầu sử dụng.
Hàn là quá trình công nghệ để nối các chi tiết với nhau thành liên kết không tháo rời được mang tính liên tục ở phạm vi nguyên tử hoặc phân tử, bằng cách đưa chỗ nối tới trạng thái hàn, thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. Khi hàn, có thể sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu phụ bổ sung.

Hiện nay, có các phương pháp hàn chính sau đây:
1. Hàn gió đá (còn gọi là Hàn khí): Hàn gió (Oxy) đá (Acetylen hay gas)(gas welding).Phương pháp này sử dụng các khí trên để gia nhiệt cho chi tiết hàn đạt tới trạng thái nóng chảy và liên kết với nhau. Khi hàn có thể dùng vật liệu để điền thêm (filler rod) vào vị trí hàn hoặc không.

]

2. Hàn hồ quang điện (arc welding), gọi tắt là Hàn điện hay Hàn que. Phương pháp này dùng hồ quang điện được tao ra bởi que hàn để làm nóng chảy kim loại hàn và ngay cả que hàn để điền vào vị trí hàn.

3. Hàn hồ quang dưới khí bảo vệ T.I.G: Tungsten inert gas. Phương pháp này dùng hồ quang được tạo ra bởi điện cực Tungsten và dùng khí trơ ( khí Argon) để bảo vệ mối hàn.

4. Hàn hồ quang dưới khí bảo vệ M.I.G: metal inert gas. Thay vì dùng que hàn, người ta dùng 01 cuôn dây kim loại có kích thước từ 0.6 mm – 1.6 mm hoặc lớn hơn làm điện cực hàn và điện cực này cũng là dạng điện cực nóng chảy nhưng được cung cấp một cách liên tục nhưng vẫn được người thợ hàn điều khiển nên còn gọi là hàn bán tự động. Trong phương pháp này, người ta dùng khí hoạt tính (CO2) hay khí trơ (Argon) để làm khí bảo vệ mối hàn.

Dưới đây là tổng hợp nhiều tài liệu hàn chuyên ngành rất quý, vì khó tìm được trên nhiều diễn đàn, ngoài ra còn có nhiều tài liệu tiếng Anh tuy nhiên mình bổ sung sau như advance welding, material welding,…

Dưới đây là tổng hợp nhiều tài liệu hàn chuyên ngành rất quý, vì khó tìm được trên nhiều diễn đàn, ngoài ra còn có nhiều tài liệu tiếng Anh tuy nhiên mình bổ sung sau như advance welding, material welding,…

quy_trinh_han_GTAM.doc
http://www.mediafire.com/?dba6d12h1im8puh

quy_trinh_han_FCAW.doc
http://www.mediafire.com/?adh7g8yfkymxbdt

QT_kiem_tra_ma_kem.doc
http://www.mediafire.com/?ac0x6bml4wiqgx4
QT_kiem_tra_bang_mat.doc
http://www.mediafire.com/?0wxu4a8i3orwyac

Qt_han_va_kiem_tra.DOC
http://www.mediafire.com/?y39gvs4n9o4gxx2

QT han DCT.rar
http://www.mediafire.com/?uqupzueqka3f523

Cong nghe han Phan_1.pdf
http://www.mediafire.com/?xym8vnys21yncsb
Cong nghe han Phan_2.pdf
http://www.mediafire.com/?r5ad2nxh0ole9k4

Cong nghe gia cong bang ap luc.rar
http://www.mediafire.com/?87x78utn1jed07g

So tay ki su han 1.rar
http://www.mediafire.com/?9xj97w2wymgxw2z

So tay ky su han 2.rar
http://www.mediafire.com/?wmpweisqdmb02xl

So tay cong nghe.rar
http://www.mediafire.com/?ne3499o0idncgq2

quy trinh han SMAW.doc
http://www.mediafire.com/?ugzg7ubpuic1y45

pass download : phuochaivn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *