Hóa học vô cơ 1 – Lý thuyết đại cường về hóa học – Hoàng Nhâm, 278 Trang

cxzMục lục
Lời nói đầu
Chương 1 – Những khái niệm cơ bản trong hóa học
Chương 2 – Cấu tạo nguyên tử
Chương 3 – Cấu tạo phân tử
Chương 4 – Cấu tạo chất
Chương 5 – Sự biến đổi tuần hoàn tính chất, các nguyên tố
Chương 6 – Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học
Chương 7 – Động hóa học
Chương 8 – Cân bằng hóa học
Chương 9 – Dung dịch
Chương 10 – Hóa học và dòng điện
Tài liệu tham khảo


Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Nhâm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?faf7rrozycqqmre
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *