Hóa học vô cơ 3 – Các nguyên tố chuyển tiếp – Hoàng Nhâm, 329 Trang

zxcMục lục
Lời nói đầu
Chương 1 – Phức chất
Chương 2 – Các nguyên tố nhóm IIIB
Chương 3 – Các nguyên tố nhóm IVB
Chương 4 – Các nguyên tố nhóm VB
Chương 5 – Các nguyên tố nhóm VIB
Chương 6 – Các nguyên tố nhóm VIIB
Chương 7 – Các nguyên tố nhóm VIIIB
Chương 8 – Các nguyên tố nhóm VIIIB
Chương 9 – Các nguyên tố nhóm IB
Chương 10 – Các nguyên tố nhóm IIB
Chương 11 – Các nguyên tố Lantanoit
Chương 12 – Các nguyên tố Actinoit
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Nhâm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?faf7rrozycqqmre
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *