Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả, 145 Trang

1 Một số định nghĩa
2 Các thành phần môi trường của trái đất
3 Một số đơn vị biểu diễn nồng độ các chất trong môi trường
4 Các phương trình trạng thái khí
5 Chuyển đổi vật chất và năng lượng trong hệ thống môi trường
6 Các hệ phân tán
7 Dung dịch
8 Độ hòa tan của chất khí trong chất lỏng
9 Dung dịch keo
10 Hệ vi dị thể
11 Nhiệt độ
12 Bảng 4.5. đặc điểm một số ion hoà tan trong nước
13 Tên ion
14 Chất rắn dạng keo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?034o7e6pedwrf83
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *