Hong Kong Screenscapes From the New Wave to the Digital Frontier

Esther Cheung, “Hong Kong Screenscapes: From the New Wave to the Digital Frontier”
English | 2010 | ISBN: 9888028561 | 316 pages | PDF | 3.06 MB
Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng màn ảnh đã đưa công nghiệp điện ảnh của Hồng Kông hòa vào dòng chảy của sản xuất, lưu hành và tiêu thụ các tác phẩm văn hoá xuyên quốc gia, hòa vào ánh sáng chói lọi của cuộc cách mạng, sự tương tác, sự khác biệt và đột phá. Tập trung vào các câu lạc bộ phim của thập niên 60, 70 và những làn sóng mới tiếp nối trong thập niên 80 cùng những tinh hoa được kế thừa từ cuộc cách mạng kỹ thuật số , cuốn sách này sẽ cung cấp một cái nhìn tươi mới và kịp thời về những thay đổi  trong nền công nghiệp điện ảnh đa chiều của Hồng Kông.
****************************

Global connections and screen innovations drive Hong Kong screenscapes that flow with transnational cultural production, circulation and consumption, highlighting innovations, interactions, disjunctures, differences, and ruptures therein. Focusing on the film clubs of the 1960s and 1970s, the successive new waves since the 1980s and the post-handover digital revolution, this book offers a timely and refreshing look at the shifts and changes in Hong Kong’s multifaceted screenscapes.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *