Hướng dẫn cài Pro Engineer wildfire 4.0

pro e5

Phần A. Cài mạng ảo

Bước 1. Chọn Manage từ Computer(chuột phải)

Bước 2 : Chọn Device Manager- chọn Add legacy hardware

B3. Chọn Next

B4. Chọn Install the hardware…… chọn next

B5. Chọn Network adaters –chọn Next B6. Chọn Microsoft- chọn Microsoft loopback Adapter- chọn next- chọn Next- chọn Fisnish

B. Cài Pro

B1. Chạy Setup từ thư mục Pro

B2. Kiểm tra mạng ảo. Nếu màng hình cài Pro có PTC HostID : 02-00-4C-4F-4F-50 là Ok ( nếu không thì làm lại phần A)

B3. Chọn Pro/ENGINEER- và chọn như hình dưới- chọn next

B4. Khi màng hình dưới hiện ra thì Pro đòi
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?idcdwduy8htemia
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *