Sách kỹ thuật

Hướng dẫn lập trình gia công trên Creo 2.0

bia gia cong creo
Đa phần người học quen với việc thiết kế, còn vấn đề gia công hầu như rất ít người biết, vì phần này cần có kiến thức thực tế cũng như dành cho những ai có điều kiện tiếp xúc với máy móc gia công, và do đó với sinh viên thì đa phần chỉ được học trên phần mềm do đó để tiết kiệm thời gian cho những ai chưa sử dụng qua phần mềm gia công nào hoặc chưa sử dụng phần gia công của Creo có thể tiếp cận nhanh chóng cách thiết lập quy trình gia công cũng như chọn cách gia công phù hợp với chi tiết của mình.

Chưa kể nếu bạn nắm rõ phần gia công, bạn sẽ biết cách thiết kế sản phẩm sao cho tối ưu nhất, vẫn đảm bảo được tính sử dụng, nhưng lại tiết kiệm được nhiều nguyên công, giảm thời gian gia công, giảm giá thành sản phẩm, hoặc phù hợp với điều kiện máy móc mà bạn đang có.

Sách gồm 160 trang. Khổ lớn A4

Tác giả:  Nguyễn Nho Tú và giảng viên Tinh Việt hiệu đính

Giá: 150K

Mục lục:

MỤC LỤC
1. Các khái niệm 1
a. Quá trình gia công (Machining Process) 1
b. Nguyên công (Operation) 1
c. Bước (NC sequence) 1
d. Đường chuyể n dao (Tool Path) 1
e. Mô hình thiết kế (Design model) 1
f. Mô hình gia công (Manufacturing Model) 1
2. Tạo mô hình gia công 1
a. Đưa chi tiết vào môi trường gia công: 2
b. Tạo phôi 5
3. Thiết lập nguyên công 7
a. Tạo chuẩn gia công 7
b. Tạ o máy gia công (Work Center) 11
c. Tạ o nguyên công (Operation) 13
4. Giới thiệu Mill Window, Mill Volume và Mill Surface 14
a. Mill window 14
b. Mill Volume 17
c. Mill surface 21
5. Các lệnh gia công trên máy phay CNC 24
a. Face Milling 24
b. Chu trình Volume Rough và Local Milling: 35
b.1. Volume Rough 35
b.2. Local Milling 42
c. Rough, Rerough, Finishing Milling 57
c.1. Chu trình Roughing 57
c.2. Chu trình ReRough 62
c.3. Chu trình Finishing 63
d. Profile milling 74
e. Pocketing Milling 91
f. Surface Milling và Cut Line Milling 93
f.1. Surface Milling 93
f.2. Cut line milling 102
g. Trajectory Milling 121
g.1. Trajectory Milling 2 Axis 122
g.2. Trajectory Milling 3 Axis 126
h. Drilling (Standard) 129
6. Xuất file gia công trong Creo 138
Hướng dẩn xuất nhanh một chu trình. 141
Chỉnh sửa chươngng trình gia công trước khi xuất G-Code . 142

Nội dung mẫu:

 

9-3-2013 10-39-04

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button