Chưa phân loại

Hướng dẫn sử dụng chương trình Nova TDN

Capture

 

I. Các số liệu ban đầu

II. Thiết lập các thông số ban đầu

2.1.  Hiển thị tiếng Việt

2.2. Đơn vị đo và số chữ số phần thập phân

2.3.  Khai báo kiểu chữ trong chương trình Nova TDN

2.4.  Khai báo mẫu bảng trắc dọc, trắc  ngang.

2.5.  Khai báo kích thước các lớp áo đường.

2.6.  Khai báo vét bùn, vét hữu cơ  và bề rộng đánh cấp.

2.7.  Khai báo kích thước hình học mặt cắt ngang tuyến.

III. Xây dựng bản đồ địa hình trên máy tính

3.1. Đưa bản đồ đã chuyển sang dạng ảnh vào chương trình CAD Overlay.

3.2 Vẽ  các đường đồng mức  trên bản đồ.

3.3  Gán cao độ cho  các đường đồng mức.

IV. Vạch đường tim tuyến trên bình đồ

V. Thiết kế mặt bằng tuyến

VI. Thiết kế mặt cắt dọc tuyến

VII. Thiết kế mặt cắt ngang tuyến

VIII. Tính toán và lập bảng khối lượng

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/dzk10kfz9zngp11/Hướng_dẫn_sử_dụng_chương_trình_Nova_TDN.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button