Xây dựng

iáo trình Thép xây dựng

thep xay dung

Sản xuất từthép hợp kim sau đógia công nhiệt. Độchính xác tương tựnhư

bulông thường nhưng nhờlàm bằng thép cường độcao nên cókhảnăng xiết chặt êcu,

thân bulông chịu kéo tạo nên lực ép lớn lên các bản thép. Khi chịu lực, giữa các mặt tiếp

xúc của các bản thép sẽcólực ma sát lớn chống lại sựtrượt giữa các bản thép.

Thiết kếsốlượng đinh thỏa mãn đểngoại lực < lực ma sát Ưliên kết làm việc

như thểthống nhất, không bị ép mặt vàcắt, ít biến dạng, chịu được tải trọng động, tải

trọng nặng dùng cho các công trình quan trọng thay cho liên kết đinh tán. Đểđảm bảo

khảnăng chịu lực của liên kết cần gia công mặt các cấu kiện đểtăng độma sát.

Khác với liên kết đinh tán (sau khi tán nóng, đinh nguội vàco lại, thân đinh chịu

kéo gây nên lực ma sát giữa các bản thép) trong liên kết bulông, thân đinh chịu kéo gây

nên ma sát giữa các bản thép lànhờlực xiết bulông.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=508 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button