Inventor – Ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Inventor là một phần mềm của hãng Autodesk, có khả năng thiết kế 3D, Trực quan thông minh, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế cơ khí và các lĩnh vực khác

Sự tích hợp ANSYS  trong môi trường inventor khai thác được thế mạnh của của inventorAnsys  đã tạo cho người thiết kế một công cụ rất thuận tiện trong tính toán thiết kê các chi tiết máy. Bên cạnh khả năng tính toán thiết kế các chi tiết máy Ansys trong môi trường inventor còn có khả năng tính toán thiết kế các chi tiết có hình dạng bất kỳ

Đây là bài báo giới thiệu một số kết quả tính toán ứng suất, biến dạng các đặt trung dạo động tự do của các chi tiết máy có hình dạng phức tạp trên cơ sở khai thác các tính năng của phần mềm Ansys trong môi trường Autodesk Inventor Professional 11.

Capture

Xem online Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

 Link download

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pem03TzhqYU9HSzg/view?usp=sharing

Khóa học thiết kế cơ khí với Inventor

Khóa học Ansys

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng inventor

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ansys

Xem thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH ỨNG SUẤT UỐN CHÂN RĂNG

Lựa chọn kích thước hình học tối ưu trong lắp ghép puly với trục dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) bằng phần mềm ANSYS

MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM ANSYS