Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hoá học

zxcTrong khoa học nghiên cứu đất trồng, để đạt được những kết quả xác định chắc chắn về phát sinh học đất cũng như cơ sở khoa học về phân loại đất và đánh giá đúng đắn độ phì nhiêu của đất, cần thiết phải xác định thành phần khoáng sét đất. Ngày nay khoa học thổ nhưỡng hiện đại đã khẳng định rằng khoáng sét, một thành phần vô cơ nhỏ bé nhất trong đất, có những tính chất đặc biệt quyết định một số tính chất cơ bản của đất. Sự hình thành và chuyển hoá của các khoáng sét trong đất chịu ảnh hưởng sâu sắc của các điều kiện hình thành và phát triển các loại đất khác nhau. Vì vậy khi xác định đúng thành phần và diễn biến khoáng sét của mỗi loại đất cho phép chúng ta nhìn nhận khoáng sét là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất chẩn đoán đúng các quy luật phát sinh, các xu hướng phát triển cũng như độ phì tiềm tàng của đất đó. Nghiên cứu khoáng sét trong đất không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong công tác cải thiện cải tạo nâng cao độ phì đất cũng như việc sử dụng phân bón thích hợp cho cây trồng bởi thành phần khoáng sét liên quan nhiều đến một số tính chất lí hoá cơ bản của đất.
Vấn đề nghiên cứu bản chất khoáng sét nói chung và đặc biệt thành phần khoáng sét trong đất rất phức tạp là một ngành khoa học mới phát triển mạnh từ những năm đầu thế kỷ hai mươi lại đây. Đó là vì việc xác định cấu trúc tinh thể khoáng sét đòi hỏi phải có những thiết bị máy móc hiện đại với những phương pháp, thủ thuật phân tích phức tạp, tinh xảo (phương pháp tia Runtgen, kính hiển vi điện tử, hồng ngoại, hấp phụ …) khối lượng nghiên cứu khoáng sét trong đất so với hàng loạt nghiên cứu lý hoá tính khác tuy có hạn chế do phương tiện và giá thành chi phí cao, song trong những năm gần đây ngành khoáng sét học phục vụ tích cực và có hiệu quả cho ngành khoáng sét thổ nhưỡng, đặc biệt là ở các nước tiên tiến khoa học kỹ thuật phát triển mạnh.
Từ những năm 1960, ở Việt Nam các chuyên gia thổ nhưỡng nước ngoài (Fridland, Goocbunop, Pagel…) và các nhà thổ nhưỡng đầu tiên của nước ta (Trần Khải, Nguyễn Vy, Cao Liêm ) đã bắt đầu nghiên cứu thành phần khoáng sét của một số loại đất cũng như vỏ phong hoá vùng Bắc Việt Nam. Đây là những tμi liệu khoa học về khoáng sét đầu tiên có giá trị không chỉ đối với tình hình nghiên cứu đất Việt Nam mà còn bổ sung hoàn chỉnh những nghiên cứu đất nhiệt đới của thế giới. Tuy nhiên do trong những năm qua phương tiện điều kiện nghiên cứu khoáng sét ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn, phần nhiều các công trình phải thực hiện ở nước ngoài nên các kết quả nghiên cứu còn ít và bị hạn chế. Với mong muốn được học tập, nghiên cứu sâu thêm về lĩnh vực này, đồng thời được tiếp tục đóng góp bổ sung thêm tμi liệu cơ bản nghiên cứu khoáng sét của các loại đất chính trên toμn đất nước đã giải phóng, chúng tôi tiến hμnh đề tài nghiên cứu: “Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý, hoá học trong một số loại đất Việt Nam”.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu này góp phần chứng minh thêm khoáng sét thực sự cần thiết và là chỉ tiêu khoa học để đánh giá độ phì đất. Vấn đề cải tạo, cải thiện thành phần khoáng sét trong đất là một trong những biện pháp kỹ thuật tích cực, có cơ sở khoa học để nâng cao độ phì các loại đất nhiệt đới nước ta nhằm tăng năng suất các loại cây trồng.
Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu khoáng sét
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Khoáng sét trong nhóm đất đỏ vàng vùng đồi núi
Chương 4: Khoáng sét trong nhóm đất đen nhiệt đới vùng đồi núi
Chương 5: Tình hình khoáng sét trong nhóm đất phù sa
Chương 6: Tình hình khoáng sét ảnh hưởng đến một số tính chất của đất

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đào Châu Thu
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?k42jv78i9l4860h
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *