Chưa phân loại

Kiến trúc DCS trong hệ thống điều khiển phân tán

Untitled
4.1 Giới thiệu chung
Phạm vi ứng dụng
4.2 Cấu hình cơ bản của các hệ DCS
Giới thiệu các thành phần chính
Các ví dụ sản phẩm minh họa
4.3 Các điểm mấu chốt trong kiến trúc DCS
4.4 So sánh kiến trúc PLC/HIM với DCS

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/h9air17ul9jzy9o/Kiến_trúc_DCS_trong_hệ_thống_điều_khiển_phân_tán.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button