Kỹ thuật đo 1 – Đo điện – Nguyễn Ngọc Tân, 342 Trang

zxc
Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG 9
1.1 Đại lượng đo lường 9
1.2 Chức năng và đặc tính của thiết bị đo lường 10
1.3 Chuẩn hóa trong đo lường 11
1.4 Chất lượng của đo lường 12
1.5 Những phần tử trong thiết bị đo điện tử 20
1.6 Lợi ích thiết thực của điện tử trong đo lường 21
1.7 Sự chọn lựa, tính cẩn thận và cách dùng thiết bị đo 21
1.8 Hệ thống đo lường 22
Chương 2 ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN 26
2.1 Cơ cấu chỉ thị kim 26
2.2 Đo dòng một chiều (DC) và xoay chiều (AC) 35
2.3 Đo điện áp AC và DC 42
2.4 Đo điện áp DC bằng phương pháp biến trở 48
2.5 Vôn-kế điện tử đo điện áp DC 52
2.6 Vôn-kế điện tử đo điện áp AC 61
2.7 Ampe-kế điện tử đo dòng AC và DC 70
Chương 3 ĐO ĐIỆN TRỞ 82
3.1 Đo điện trở bằng Vôn-kế và Ampe-kế 82
3.2 Đo điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở 84
3.3 Mạch đo điện trở trong Ohm-kế 84
3.4 Cầu Wheatstone đo điện trở 91
3.5 Cầu đôi Kelvin 94
3.6 Đo điện trở có trị số lớn 96
3.7 Đo điện trở đất 105
3.8 Đo điện trở trong V.O.M. điện tử 111
Chương 4 ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM VÀ HỖ CẢM 125
4.1 Dùng Vôn-kế, Ampe-kế đo điện dung, điện cảm và hỗ cảm 125
4.2 Dùng cầu đo đo điện dung và điện cảm 128
4.3 Đo hỗ cảm 139
Chương 5 ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 146
5.1 Đo công suất một chiều 146
5.2 Đo công suất xoay chiều một pha 148
5.3 Đo công suất tải ba pha 155
5.4 Đo công suất phản kháng của tải 159
5.5 Đo điện năng 162
5.6 Đo hệ số công suất 167
5.7 Thiết bị chỉ thị đồng bộ hóa (Synchronoscope) 171
5.8 Tần số kế 173
Chương 6 ĐO ĐẠI LƯỢNG CƠ HỌC VẬT THỂ RẮN 178
6.1 Cảm biến vị trí và sự dịch chuyển 178
6.2 Cảm biến điện trở biến dạng 202
6.3 Cảm biến đo tốc độ 207
6.4 Cảm biến đo lực, trọng lượng 215
6.5 Cảm biến đo ngẫu lực 221
6.6 Đo gia tốc, độ rung và sự va chạm 223
Chương 7 ĐO NHIỆT ĐỘ 228
7.1 Thang đo nhiệt độ 228
7.2 Đo nhiệt độ bằng điện trở 228
7.3 Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện 234
7.4 Dùng diod và transistor đo nhiệt độ 243
7.5 Đo nhiệt độ bằng IC 246
7.6 Dùng cảm biến thạch anh đo nhiệt độ 248
Chương 8 ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ HỌC CHẤT LỎNG 255
8.1 Đo vận tốc chất lỏng 255
8.2 Lưu lượng kế 264
8.3 Đo và dò mực chất lỏng 269
Chương 9 ĐO ĐẠI LƯỢNG QUANG 273
9.1 Các đặc tính riêng của cảm biến quang 273
9.2 Điện trở quang 276
9.3 Diod quang 284
9.4 Transistor quang 291
9.5 Cảm biến phát xạ quang 296
Chương 10 DAO ĐỘNG KÝ, TIA ÂM CỰC VÀ MÁY GHI X-Y 310
10.1 Ống phóng điện tử (CRT) 310
10.2 Các khối chức năng trong dao động ký 314
10.3 Trình bày tín hiệu trên màn ảnh của dao động ký 317
10.4 Dao động ký hai kênh 321
10.5 Thanh đo (Probe) của dao động ký 323
10.6 Bộ tạo trễ 325
10.7 Ứng dụng của dao động ký 327
10.8 Vôn kế tự ghi kết quả (Voltmeter Recorder) 332
10.9 Máy ghi trên hệ trục X – Y (X – Y recorder) 333

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Ngọc Tân
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?60f4tvgcadbisff
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *