Kỹ thuật khai thác nước ngầm – Ts.Phạm Ngọc Hải, 157 Tr

Nước luôn luôn giữ một vai trò mang tính sống còn trong lịch sử phát triển loài người và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong thời đại hiện nay do bùng nổ về dân số, do các ngμnh kinh tế của các nước trên thế giới thi nhau phát triển như vũ bão, chất lượng cuộc sống của con người ngày một nâng cao vì thế yêu cầu về nước ngày một lớn, các nguồn nước được khai thác và sử dụng ngμy cμng nhiều. Nhìn chung trên trái đất có 3 nguồn nước chính: Nước mưa, nước mặt, nước ngầm. ở mọi nơi trên trái đất lượng nước mưa cung cấp hμng năm đều có hạn, mặt khác mưa lại phân phối không đều theo cả không gian lẫn thời gian. Những vùng mưa nhiều lượng mưanăm bình quân cũng chỉ đạt 2000 Ă 2500mm, những vùng mưaít chỉ đạt 400 Ă 500mm, có những vùng không hề có mưa. ở những nơi có mưa lượng mưa cũng phân phối không đều trong năm, nhiều thời gian kéo dμi không có m−a. ở những vùng có các nước công nghiệp phát triển, thậm chí nước mưacũng bị ô nhiễm một cách nặng nề, đôi khi xuất hiện những trận mưaacid hoặc mưa bùn… Chính vì vậy, nguồn nước mưa từ lâu đã không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nước của con ng−ời.

Nguồn nước mặt trên trái đất cũng đ−ợc khai thác vμ sử dụng một cách quá mức nên ngμy cμng bị hao hụt về khối lượng, suy giảm về chất lượng, có nhiều nơi trên thế giới nguồn nước mặt không có hoặc rất khan hiếm không đủ để sử dụng, ở nhiều nơi lượng mưahμng năm nhỏ hơn lượng bốc hơi nên nước mặt hầu nh− không có nh− các vùng sa mạc hoặc các nước ở Trung Phi, Nam á… Với những lý do trên, nguồn nước ngầm tr−ớc mắt cũng nh− lâu dμi đóng một vai trò rất quan trọng để bổ sung nguồn nước cho nhân loại, việc khai thác vμ sử dụng nước ngầm lμ một yêu cầu tất yếu vμ ngμy cμng lớn. ở một số nước trên thế giới từ lâu yêu cầu khai thác sử dụng nước ngầm đã rất lớn đặc biệt sử dụng nước ngầm vμo mục đích sinh hoạt vμ chăn nuôi. Đan mạch lμ nước sử dụng hoμn toμn nước ngầm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, một số nước khác tỷ lệ sử dụng nước ngầm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cũng rất cao có thể lấy một số nước điển hình:

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Ngọc Hải
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?z58e0cco7ui15ja
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *