Kỹ thuật khai thác nước ngầm – Ts.Phạm Ngọc Hải | Phạm Việt Hòa, 165 Trang

zxcMục lục
Chương 1. Khái quát về nước ngầm
– Vai trò của nước ngầm trong đời sống và phát triển kinh tế
– Sự hình thành nước ngầm
– Chế độ nước ngầm và phân loại các tầng địa chất chứa nước
Chương 2. Phân loại và sự biến động của nước ngầm
– Phân loại nước ngầm
– Sự thay đổi nước ngầm và các yếu tố ảnh hưởng
– Các hình thức tồn tại của nước ngầm
– Nước ngầm chứa nước lỗ hổng
Chương 3. Chất lượng nước ngầm
– Tính chất của nước ngầm
– Các khả năng và nguyên ngân ô nhiễm nước ngầm
– Yêu cầu chất lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
– Các biện pháp xử lý để nâng cao chất lượng nước ngầm
– Công trình làm sạch nước
Chương 4. Điều tra đánh giá nước ngầm
– Phương pháp đáng giá chất lượng nước ngầm
– Phương pháp điều tra và phát hiện nước ngầm
– Phương pháp phân tích vệt khe nứt
– Các phương pháp thăm dò địa vật lý trên mặt
– Thăm dò địa vật lý trong hố khoan
– Phương pháp hạt nhân
– Phương pháp khoan thăm dò nước ngầm
Chương 5. Tính toán công trình khai thác nước ngầm
– Các công trình khai thác nước ngầm
– Tính toán thủy lực đối với giếng khai thác nước ngầm
– Tính toán thủy lực đối với công trình khai thác nước ngầm theo chiều ngang
– Tính thủy lực hệ thống giếng
– Thiết kế công trình khai thác nước ngầm
Chương 6. Quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm
– Quy hoạch hệ thống công trình khai thác nước ngầm
– Bảo dưỡng và nâng cao khả năng của các công trình khai thác nước ngầm
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Ngọc Hải
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?34awumlc68fkoqn
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *