Kỹ Thuật Lập trình C Cơ sở và Nâng cao – Gs.Phạm Văn Ất, 546 Trang

 

http://www.thuvienso.info ¤ Chương 1: Các khái niệm cơ bản
¤ Chương 2: Hằng biến và mảng
¤ Chương 3: Biểu thức
¤ Chương 4: Vào ra
¤ Chương 5: Các toán tử điều khiển
¤ Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình
¤ Chương 7: Cấu trúc
¤ Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ
¤ Chương 9: Đồ họa
¤ Chương 10: Thao tác trên các tập tin
¤ Chương 11: Lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình
¤ Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý
¤ Chương 13: Sử dụng ngắt trong C
¤ Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ
¤ Chương 15: Hàm xử ngắt và chương trình thường trú
¤ Chương 16: Âm thanh, âm nhạc
¤ Chương 17: Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi
¤ Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler
¤ Phụ lục 1: Quy tắc xuống dòng và sử dụng các khoảng trống khi viết chương trình
¤ Phụ lục 2: Tóm tắt các hàm chuẩn của Turbo C
¤ Phụ lục 3: Bảng mã ASCII
¤ Phụ lục 4: Cài đặt Turbo C vào đĩa cứng
¤ Phụ lục 5: Hướng dẫn sử dụng môi trường kết hợp Turbo C
¤ Phụ lục 6: Hệ soạn thảo của Turbo C
¤ Phụ lục 7: Dùng menu project dịch chương trình trên nhiều tệp
¤ Phụ lục 8: Dịch chương trình theo chế độ dòng lệnh TCC
¤ Phụ lục 9: Sửa đổi cú pháp và gỡ rối chương trình
¤ Phụ lục 10: Các mô hình bộ nhớ
¤ Phụ lục 11: Danh sách các hàm của Turbo C theo thứ tự ABC
¤ Phụ lục 12: Hàm với đối số bất định trong C
¤ Phụ lục 13: Một số chương trình hữu ích Xin trân trọng giới thiệu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Ất
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 33MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?9t6y2buihdr9l2u
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *