MastercamSách kỹ thuật

Lập trình cắt dây với mastercam X6

 

 

 

 

wire1

Nếu bạn mới lần đầu sử dụng máy gia công EDM thì việc tìm tài liệu để tự học hoặc nghiên cứu cho mảng này cũng khá khó khăn, cho dù bạn đã thành thạo mastercam thì đa phần cũng chỉ nắm tốt về phần tiện và phay trong mastercam, còn cắt dây chắc là bạn cần phải nghiên cứu thêm để có thể lập trình cũng như sử dụng thành thạo trong quá trình gia công thực tế.

Tổng số trang: 90 trang A4

Giá: 120K

 

MỤC LỤC
I. Bài tập 1: Lập trình cắt dây cho chi tiết như hình. 1
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 1
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 12
3. Chạy Contour. 15
4. Mô phỏng gia công 22
5. Xuất chương trình sang G-Code. 26
II. Bài tập 2: Lập trình cắt dây cho chi tiết như hình. 32
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 33
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 45
3. Chạy Contour. 47
4. Mô phỏng gia công 55
5. Xuất chương trình sang G-Code. 58
III. Bài tập 3: Lập trình cắt dây cho bảng chữ . 60
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 61
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 67
3. Chạy Contour. 70
4. Mô phỏng gia công 77
5. Xuất chương trình sang G-Code. 80

Một số nội dung mẫu:

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button