Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị – Ths.Phạm Văn Cường, 147 Trang

 

 

xzvChương 1: Giới thiệu
1.1. Cấu trúc của các bộ xử lý
1.2. Một số ngắt của MS-DOS
1.3. Viết và cho chạy một chương trình
Chương 2: Lập trình hệ thống
2.1. Chương trình chạy vòng tròn và phân nhánh
2.2 Vòng lặp chờ
2.3 Thủ tục và các phép toán ngăn xếp
Chương 3: Các công cụ hỗ trợ
3.1. Bộ gỡ rối DEBUG
3.2. Các chương trình được dịch bằng DEBUG
3.3. Bộ gỡ rối CodeView
3.4. Các kiểu định địa chỉ
3.5. Kết nối chương trình hợp ngữ với chương trình ngôn ngữ bậc cao
3.6. Các chương trình ngắt
Chương 4: Lập trình giao tiếp
4.1. Lập trình giao tiếp với UART
4.2. Lập trình giao tiếp phần cứng trong Windows

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Cường
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.29 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?1wbyqa69411vat1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *