Lifecycle of a Technology Company Step by Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale

Edwin L. Miller Jr., “Lifecycle of a Technology Company: Step by Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale” 
English | 2008-01-09 | ISBN: 0470223928 | 317 pages | PDF | 3 MB
Cuốn sách của Miller là một kho tàng những lời khuyên quý báu dành cho các nhà  sáng lập, giám đốc điều hành kỹ thuật và các chủ đầu tư liên doanh. Bằng lối viết rất cụ thể, chi tiết dễ hiểu, cuốn sách này bao hàm một cách triệt để các chủ đề liên quan đến vấn đề thành lập kinh doanh công nghệ. Đặc biệt, các chủ đề này đều tập trung nhấn mạnh  vào giai đoạn mới thành lập của các công ty, đồng thời cũng đưa ra các đề xuất hành động một cách logic. Là một cựu Giám đốc kỹ thuật và Giám đốc điều hành liên doanh được hỗ trợ khởi đầu công nghệ cao, tôi cho rằng cuốn sách này là nguồn tài nguyên quý giá cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi đầu. 
****************************

Miller’s book is a comprehensive source of excellent advice for founders, technology executives and venture investors. Using a detailed but very readable style, this book brings together the wide range of topics relevant to a tech startup and covers each one thoroughly. Most importantly, it describes the interconnections between those topics that are unique to early stage companies, recommends actions, and provides the logic behind the recommendation. As a former CTO and CEO of venture backed tech startups, I would suggest that every early stage company exec would benefit from having this book as a resource.