Lifecycle of a Technology Company Step by Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale

Edwin L. Miller Jr., “Lifecycle of a Technology Company: Step by Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale”
English | 2008-01-09 | ISBN: 0470223928 | 317 trang | PDF | 3 MB

 

Cuốn sách của Miller là một cuốn sách toàn diện gồm các lời khuyên tuyệt vời cho những người sáng lập, giám đốc điều hành công nghệ và các nhà đầu tư mạo hiểm. Được trình bày bằng một phong cách mới lạ nhưng rất chi tiết và dễ đọc. Quan trọng nhất, nó mô tả mối liên kết giữa những chủ đề mà là duy nhất cho các công ty trong giai đoạn đầu hình thành, các lời khuyên về các hành động và quyết định trong từng thời điểm và cung cấp các kiến thức một cách logic.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *