Luận văn cơ điện: Tích hợp chống lỗi cho hệ BKSupComp

Giao thức phục hồi lỗi dùng ghi lại thông điệp là giải pháp tốt cho việc xây dựng các ứng dụng có khả năng chống lỗi. Nhiều giao thức kiểu này được sử dụng trong thực tiễn cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao. Giao thức này tồn tại 2 vấn đề sau: thứ nhất, giao thức khôi phục đã có chỉ hỗ trợ các giao thức phục hồi đơn tiến trình; thứ hai, hiệu năng giao thức này trong thực tế không cao.

Để giải quyết vấn đề trên trong trường hợp cụ thể xây dựng hệ thống tính toán song song BKSupComp, môi trường truyền thông chống lỗi MPICH-V sẽ được sử dụng. Môi trường này được phát triển tại trung tâm nghiên cứu tại truờng đại học LRI. Kiến trúc MPICH-V dựa trên nền điều khiển thống nhất các sự kiện không xác định (các sự kiện không xác định -theo định nghĩa là các sự kiện chuyển giao thông điệp giữa các tiến trình). Kiến trúc này cho phép mô tả giao thức phục hồi như một chương trình điều khiển sự kiện. MPICH-V cài đặt dễ dàng, tính mở đối với các hệ thống khác với chi phí lập trình cho việc tích hợp không lớn.

MPICH-V tập trung vào 2 vấn đề hiệu năng căn bản: thứ nhất, khi nghiên cứu hiệu năng khôi phục của giao thức ghi lại thông điệp cho thấy giao thức này thường không đảm bảo giảm lượng chi phí trong quá trình giải phóng lỗi, khôi phục nhanh và ngừa lỗi (đây là nhược điểm lớn trong các hệ thống chống lỗi); thứ hai, việc đánh giá hiệu năng của giao thức lưu ảnh tiến trình (vấn đề truyền thông gây ra bởi việc lưu trữ các ảnh tiến trình -checkpointing induce communication- CIC) cho thấy các giao thức CIC trong thực tế hiệu quả thấp. Môi trường chống lỗi MPICH-V đang phát triển các giao thức mới có khả năng giảm chi phí kể trên. Do tính mở của môi trường, đồ án này tập trung tìm hiểu để “tích hợp vào hệ thống tính toán song song BKSupComp” triển khai tại Trung tâm tính toán hiệu năng cao -trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kết cấu của đề tài:

Chương 1 Giới thiệu

Chương 2 Phân tích môđun chống lỗi

Chương 3 Tích hợp phân hệ chống lỗi vào hệ thống tính toán song song phân cụm BKSupComp

Chương 4 Cài đặt và chạy thử nghiệm

Chương 5 Kết luận và hướng phát triển của đề tài

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *