Luận văn cơ điện: Tối ưu hoá hàm Nhiều biến không có ràng buộc

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học máy tính thì việc ứng dụng nó vào các ngành khoa học khác cũng đạt được những hiệu quả hết sức to lớn.

Một ứng dụng cụ thể của máy tính vào cơ học đó là tối ưu hoá các hệ cơ học. Với các modul tối ưu có sẵn trên máy thì ta có thể dễ dàng triển khai chúng vào một modul riêng biệt trong quá trình giải trọn vẹn một hệ cơ học.

Mục đích chính của đồ án này là xây dựng các modul tối ưu để gắn vào một chương trình hoàn chỉnh giải một hệ cơ học. Do phạm vi để sử dụng như vậy nên trong đồ án này tôi chỉ trình bày những phương pháp tối ưu mà có thể dễ dàng ứng dụng để đạt được mục đích trên, mặc dù còn nhiều phương pháp nhanh và chính xác hơn nhưng việc áp dụng chúng vào dạng bài toán như trên thì nó trở nên phức tạp hơn.

Những phương pháp tối ưu được trình bày sau đây là những phương pháp tối ưu trực tiếp không có sử dụng đạo hàm, còn những phương pháp có sử dụng đạo hàm không được nói đến do việc gắn nó vào các modul khác mà tính đến đạo hàm thì chương trình rất khó thực hiện do hàm mục tiêu được xác định trong quá trình tính toán từ các modul khác nên khó xác định được đạo hàm của chúng và các ràng buộc.

kết cấu nội dung:

Chương I giới thiệu sơ qua các khái niệm về tối ưu và bài toán cơ học đặt ra

Chương II

trình bày cụ thể các phương pháp tối ưu

Chương III.

Tối ưu hoá hàm Nhiều biến không có ràng buộc

Chương IV.

Tối ưu hoá hàm Nhiều biến có ràng buộc

Chương V là sử dụng các modul xây dựng từ các phương pháp đã giới thiệu để giải một vài bài toán cụ thể

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *