Luận văn

Luận văn cơ khí: Dây chuyền công nghệ sản xuất bánh kẹo

Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của con người càng được cải thiện và nâng cao . Để đáp ứng được nhu cầu đó , từ lâu người ta đã sản xuất ra những loại bánh kẹo bằng phương pháp thử công. Tuy chất lượng không cao nhưng phần nào đã đáp ứng được nhu cầu về một loại thực phẩm . Những năm gần đây do sự cải cách, mở cửa, hội nhập với các nước Đông Nam á đòi hỏi nước ta nâng cao chất lượng những mặt hàng từ đó có thể vươn ra thị trường nước ngoài, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động .

Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo chiếm một vị trí khá quan trọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay yêu cầu về mặt tiêu thụ bánh kẹo ở nước ta khá lớn .

Ngành công nghiệp bánh kẹo của ta còn đang trên đà phát triển. Phần lớn các xí nghiệp nhà máy ở nước ta đều sản xuất theo phương pháp thủ công nửa cơ giới.

Kinh nghiệm sản xuất và quản lý còn yếu, do đó chất lượng bánh kẹo của ta chưa cao. Thêm vào đó chúng ta còn thiếu một số nguyên liệu cần thiết cho sản xuất bánh kẹo, và đ• phải thay thế bằng những nguyên liệu hiện có mà chưa qua nghiên cứu về các điều kiện kỹ thuật sản xuất. Đó cũng là nguyên nhân làm giảm chất lượng bánh kẹo của ta.

Bánh kẹo được sản xuất từ các loại nguyên liệu chính như : đường, bột mì và các nguyên liệu phụ trứng, bơ, sữa, các loại hoa quả nên có giá trị dinh dưỡng khá cao, cung cấp năng lượng tốt cho con người. Trên thế giới ngành công nghiệp bánh kẹo đã đạt đến trình độ tiên tiến, được sản xuất trên dây chuyền tự động hoá và mặt hàng của họ rất đa dạng, phong phú đáp ứng được những yêu cầu của người tiêu dùng về số lượng và chất lượng.

Cùng với sự hội nhập nước ta cùng với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp nói chung và công nghiệp sản xuất bánh kẹo nói riêng cũng được chú trọng phát triển. Một số nhà máy lớn trong nước đang được đầu tư trang thiết bị hiện đại, luôn nghiên cứu mở rộng mặt hàng, mở rộng liên doanh liên kết nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Hiện nay nước ta sản xuất đường rất lớn nó là nguyên liệu chính cho sản xuất bánh kẹo, nguồn cung cấp các nguyên liệu khác rất phong phú và sẵn có do đó rất thuận tiịen cho sản xuất bánh kẹo. Vì vậy việc phát triển công nghiệp bánh kẹo là hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện kinh tế đang phát triển của đất nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu cần thiết của nhân dân, đưa ngành bánh kẹo nói riêng và ngành công nghiệp thực phẩm nói chung tiến xa hơn nữa, đạt tới trình độ tiên tiến, đảm bảo sản phẩm đạt chỉ tiêu về chất lượng và số lượng.

Từ tình hình thực tế của đất nước, việc phát triển ngành bánh kẹo là cần thiết đòi hỏi một đội ngũ cán bộ am hiểu về kỹ thuật chuyên môn cùng với việc mở rộng và xây dựng thêm nhiều nhà máy bánh kẹo với năng suất cao, dây chuyền hiện đại, tuy nhiên vẫn đảm bảo được với điều kiện sản xuất ở Việt Nam.

Kết cấu đề tài:

Phần I Nguyên liệu

Phần II Thuyết minh dây chuyền công nghệ

Phần III. Tính công nghệ

Phần IV. Các thiết bị chính

Phần V. Tính điện

Phần VI. Thuyết minh xây dựng

 

Link down: Dây chuyền công nghệ sản xuất bánh kẹo

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button