Luận văn

Luận văn cơ khí: Một số phương pháp chẩn đoán ổ lăn

Hiện nay, dơưới áp lực cạnh tranh gay gắt của thị trơường, việc cần thiết phải giảm tối đa giá thành sản phẩm cũng như các chi phí quản lý nhà máy đang là một vấn đề rất bức xúc và cần phải giải quyết một cách triệt để.

Hàng năm các công ty phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn để bảo dơưỡng và sửa chữa máy móc. Để giảm được tối thiểu chi phí cho bảo dưỡng và sửa chữa thì ta cần phải chủ động trong công tác lập kế hoạch sửa chữa. Nhằm thoả mãn tăng năng suất thiết bị, giảm giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trơường đòi hỏi các nhà Quản Lý sản xuất phải đổi mới công nghệ sản xuất cũng nhơư việc ứng dụng các thành tựu của khoa học vào các dây chuyền sản xuất một trong những phương pháp đơược thực hiện chủ yếu tại các nhà máy là nâng cao công tác tổ chức, quản lý bảo dơưỡng thiết bị tận dụng tối đa năng lực sản suất của hệ thống thiết bị và giảm tối thiếu các hơư hỏng trên hệ thống thiết bị.

Kết cấu của đề tài:

Chương 1:Tổng quan về chẩn đoán kỹ thuật

Chương 2:Cơ sở của chẩn đoán kỹ thuật bằng đo dao động

Chương 3:Hệ thống thu thập số lệu

Chương 4:Tín hiệu và thuật toán

Chương 5:Một số phương pháp chẩn đoán ổ lăn

Chương 6: Thuật toán chương trình

 

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button