Luận văn cơ khí: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy tạo rãnh trồng mía

Từ khi Thủ tướng Chính phủ thông qua chương trình phát triển mía đường Quốc gia đến nay, các cấp, các ngành có liên quan đến chương trình đã cùng các địa phương tiến hành triển khai tích cực và đồng bộ, đãđạt được những kết quả nhất định, tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người dân ở nhiều vùng trong nước.

Công việc nặng nhọc nhất của quá trình canh tác cây mía là quá trình làm đất trồng mía. Các kết qủa nghiên cứu của một số viện trường cho thấy việc cơ giới làm đất cây mía phải dùng tới các lên hợp máy nông nghiệp và máy kéo cỡ lớn (từ 50 cv). Lý do, đối tượng cần khai thác vùng trồng mía là đất đồi thấp, đất sỏi b•i, đất trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày kém hiệu quả đất lúa 1 vụ bấp bênh. Thế nhưng, hiện nay ở vùng trồng mía mới chỉ đạt khoảng 60%  80% cơ giới làm đất với nhiệm vụ chính là cày đất. Các khâu khác: rạch rãnh, tạo luống, làm cỏ, phạt gốc, băm lá… Hầu như phải tiến hành thủ công chưa có công cụ chuyên ngành. So với các nước trong khu vực, nước ta có điều kiện về khí hậu và thời tiết phù hợp cho cây mía phát triển. Một mặt do trình độ canh tác mía còn thấp, năng suất mía bình quân cả nước năm 1999 đạt 48,9 tấn/ha ([1]). Vùng mía Lam Sơn – Thanh Hoá đã thực hiện cơ giới hoá làm đất tới 75%  80% trên phần lớn diện tích canh tác. Nhờ vậy mà năng suất mía bình quân trung bình đạt 60  80 tấn/ha, tăng 20% so với mức trung bình của nước. Để thâm canh tăng năng suất, người trồng mía cần giống tốt, phân tốt và có chất lượng, đồng thời cần áp dụng cơ giới hoá để đảm bảo thời vụ, đáp ứng yêu cầu nông học cây mía của cây mía.

Kết cấu của đề tài:

Chương i:Tổng quan về cây mía và các công cụ canh tác cây mía

Chương ii: Cơ sở lý thuyết để lựa chọn nguyên lí làm việc và kết cấu của máy tạo rãnh trồng mía

Chương III: Lựa chọn một số những thông số của máy C.LL – 25 – 35

 

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *