Luận văn cơ khí: Tính toán thiết kế máy phay vạn năng

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta nói riêng hiện nay đó là việt cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất. Nó nhằm tăng năng xuất lao động và phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó công nghiệp chế tạo máy công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt . Để đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với công việc nghiên cứu,thiết kế nâng cấp máy công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy công cụ và trang thiết bị cơ khí cũng như khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được. Với những kiến thức đã được trang bị, sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cũng như sự cố gắng cuả bản thân. Đến nay nhiệm vụ đồ án máy công cụ được giao cơ bản em đã hoàn thành. Trong toàn bộ quá trình tính toán thiết kế máy mới ” Máy phay vạn năng “còn nhiều hạn chế. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn.

Kết cấu đề tài:

Chương 1 :Tính toán thiết kế động học hộp tốc độ

Chương 2: Tính toán thiết kế động học hộp chạy dao

Chương 3 : Tính toán sức bền và động lực học

Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển hộp chạy dao

 

Link down: Tính toán thiết kế máy phay vạn năng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *