Luận văn

Luận văn cơ khí: Tính toán thiết kế máy tiện ( phay ngang vạn năng hạng trung ) ren vít vạn năng

Máy tiện là loại máy cắt kim loại được sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí cắt gọt Thường nó chiếm khoảng 50 – 60 % trong các phân xưởng cơ khí . Các công việc chủ yếu thực hiện trên máy tiện vạn năng là : gia công các mặt tròn xoay ngoài và trong , mặt đầu , ta rô và cắt răng , gia công các mặt không tròn xoay với đồ gá phụ trợ .

Máy tiện được chia thành máy tiện ren vít vạn năng ( loại trung , bé và cực bé để trên bàn ) máy tiện chép hình , máy tiện chuyên diùng , máy tiên đứng , máy tiên cụt , máy tiện nhiều dao , máy tiện Rơvônve , máy điều khiển số CNC…….

Các loại máy tiện ren vít vạn năng được sử dụng phổ biến ở nước ta hiện nay chủ yếu do lien xô cũ viện trợ gồm các máy : 1616 , 1A616 , 1A62 , 1K62

Máy 1K62 là máy tiện được sử dụng rộng rãi nhất trong các máy tiện hiện nay ở Việt Nam

Nội dung đồ án:

Chương I : Nghiên cứu máy tương tự

Chương II : Thiết kế động học máy mới

Chương III : Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển

Chương IV : Tính toán thiết kế động lực học máy

 

Link down: Tính toán thiết kế máy tiện ( phay ngang vạn năng hạng trung ) ren vít vạn năng

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button