Luận văn dầu khí: Giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Dầu khí đã được Đảng và Nhà nước ta xách định là một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng hàng đầu của đất nước. ở nước ta trong lĩnh vực dầu khí có Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã và đang có những đóng góp to lơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong năm 2004 Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã đạt được những thành tích to lớn. Dầu thô khai thác 20,07 triệu tấn đạt 115% kế hoạch, khai thác khí 6,25 tỉ m3 đạt 109% kế hoạch và xuất khẩu dầu thô 19,5 triệu tấn đạt 114% kế hoạch, đạt kỷ lục kim ngạch xuất khẩu gần 5,7 tyUSD. Công tác thăm dò tìm kiếm đã có những thành tựu to lớn tăng thêm trữ lượng dầu mỏ của nước nhà. Bên cạnh đó là công tác khai thác và chế biến cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Đồng thời triển khai các đề án như : Đề án khí điện đạm Cà Mau, nhà máy lọc dầu Dung Quất…Ngoài những thành tựu đã đạt được thì Tổng công ty Dầu khí Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết khắc phục để thích ứng với tình hình giá dầu tăng cao như hiện nay. Do đó em chọn đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam” để tìm hiểu về thực trạng công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí và các giải pháp để đẩy mạnh công tác này.

– Nội dung chính:

I.Thực trạng của công tác tìm kiến thăm dò khai thác và chế biến dầu khí của petrovietnam

II.các giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò khai thác và chế biến dầu khí.

 

Link down: Giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (30 trang)

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *