Luận văn

Luận văn điệnc: Cân bằng công suất tác dụng và phản kháng

Quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước đang đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao. Ngành điện là ngành hạ tầng cơ sở được ưu tiên phát triển cũng yêu cầu trình độ theo kịp và đáp ứng được nhu cầu. Trong hệ thống điện của nước ta hiện nay quá trình phát triển phụ tải ngày càng nhanh nên việc quy hoạch và thiết kế mới và phát triển mạng điện đang là vấn đề quan tâm của ngành điện nói riêng và của cả nước nói chung.

Đồ án môn học Lưới điện giúp sinh viên áp dụng những kiến thức đã học trong khi nghiên cứu lý thuyết vào thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, tuy không lớn lắm nhưng toàn diện. Đồ án môn học chính là bước đầu tập dượt để có những kinh nghiệm trong Đồ án tốt nghiệp sắp tới và công việc sau này, và để đáp ứng tốt những nhiệm vụ đề ra.

Kết cấu đề tài:

Phần một: Cân bằng công suất tác dụng và phản kháng

Phần hai: Các phương án nối dây so sánh các phương án về mặt kĩ thuật

Phần ba: So sánh các phương án về mặt kinh tế chọn phương án hợp lý nhất

 

Link down: Can bang cong suat tac dung va phan khang

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button