Luận văn: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Thăm dò khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt nam giai đoạn từ năm 2002 đến 2020

“Không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội” là qui luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội và định hướng cơ bản của nền kinh tế thị trường nước ta. Đó cũng chính là mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở Việt nam.

Đến nay, ngành Dầu khí đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân, nhất là chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt nam. Trong cuộc gặp mặt với các công ty dầu khí quốc tế ngày 06/7/1998 tại Hà nội, Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng nhấn mạnh rằng Nhà nước Việt nam biết ơn ngành dầu khí đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước, nhất là vào thời điểm cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, khi Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, mọi nguồn viện trợ quan trọng đều bị cắt.

Sau 14 năm thực hiện Luật đầu tư nước ngoài, 7 năm thực hiện Luật Dầu khí, Việt Nam đã thu hút được đầu tư nước ngoài vào khâu thượng nguồn (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí) trên 4 tỷ đôla Mỹ. Một số phát hiện dầu khí cho đến nay đã trở thành nền tảng cho việc phát triển ngành, đồng thời khẳng định vai trò của một ngành công nghiệp có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thay đổi, nhiều biến động; khủng hoảng tài chính, tiền tệ đã từng xảy ra trầm trọng trên bình diện toàn cầu, các nước đang phát triển cạnh tranh mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, giá dầu thô đã có lúc xuống đến mức kỷ lục… thì đã đến lúc Việt nam cần phải xem xét lại các nguyên nhân, thực trạng, hoàn cảnh thực tế, dự báo tương lai để nghiên cứu chiến lược phát triển hoạt động thăm dò khai thác dầu khí và đưa ra các giải pháp thực hiện, đồng thời kiến nghị với Nhà nước các cơ chế, chính sách, luật pháp, quy định… thích hợp nhằm xây dựng Tổng công ty Dầu khí thành một tập đoàn Dầu khí mạnh, có đủ khả năng tự lực thực hiện các dự án trong nước và cạnh tranh quốc tế.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Tình hình hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt nam trong thời gian qua

Chương II: Thực trạng hoạt động liên doanh thăm dò khai thác của Tổng công ty Dầu khí Việt nam

Chương III: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt nam giai đoạn từ 2002 đến 2012

 

Link down:  Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Thăm dò khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt nam giai đoạn từ năm 2002 đến 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *