Luận văn ô tô: Động cơ đốt trong Tính toán kiểm nghiệm động cơ YAMZ

Ta có công thức tính tốc độ trung bình của piston như sau :

Vậy động cơ có tốc độ cao tốc, áp suất và nhiệt độ của môi trường:

pk = 0,1 MPa

Tk= 24 + 273 = 297 oK

1.1.2 áp suất cuối quá trình nạp (động cơ không tăng áp)

pa = (0,8  0,9)pk = (0,8 0,9).0,1 chọn pa = 0,087 MPa

1.1.3 áp suất và nhiệt độ khí sót

pr= (1,1  1,15).pk = (1,1  1,15).0,1 chọn pr = 0,113 MPa

Tr = (700  900) oK ,chọn Tr= 770 oK

1.1.4 Độ tăng nhiệt độ do sấy nóng khí nạp mới

T chủ yếu phụ thuộc vào quá trình hình thành khí hỗn hợp ở bên ngoài hay bên trong xylanh.

T = 20  40, Vì động cơ Điêsel có tỷ số nén cao nên chọn T =35 oK

1.1.5 Hệ số hiệu đính tỷ nhiệt

t = 1,1 (do α >1,4)

1.1.6 Hệ số quét buồng cháy

2 = 1 ; (do không tăng áp)

1.1.7 Hệ số nạp thêm

1 = 1,02  1,07  chọn 1 = 1,05

1.1.8 Hệ số lợi dụng nhiệy tại điển z và b

z = 0,70  0,85  chọn z = 0,8

Kết cấu đề tài:

Chương I: Tính Toán Nhiệt

Chương II: Tính toán động học và động lực học

Chương III: Tính nghiệm bền các chi tiết chính

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *