Luận văn: Tình hình thực trạng kinh doanh của công ty dầu khí petrolimex

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất ở Việt Nam.

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hiện có 43 Công ty thành viên, 25 Chi nhánh và 09 Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước; Có 20 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty; Có 03 Công ty Liên doanh với nước ngoài. Ngoài ra, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có 01 Chi nhánh tại Singapore.

Tổng công ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Mọi hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh trong nội bộ ngành đều được thực hiện thông qua hệ thống mạng Petronet kết hợp với mạng Internet.

Ngoài trung tâm hóa nghiệm của toàn Tổng công ty đặt tại số 1 Khâm Thiên, Hà nội, Petrolimex còn có các phòng hóa nghiệm hiện đại đặt tại các kho xăng dầu, cảng để kiểm tra chất lượng xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu từ khi nhập khẩu đến khi bán cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp

Chương I: Quá trình hình thành phát triển của công ty dầu khí petrolimex

Chương II: Hệ thống tổ chức,chức năng nhiệm vụ của công ty dầu khí petrolimex

Chương III: Tình hình thực trạng kinh doanh của công ty dầu khí petrolimex

Chương IV: Những ưu điểm,tồn tại và phương hướng phát triển của công ty dầu khí petrolimex

 

Link down:   Tình hình thực trạng kinh doanh của công ty dầu khí petrolimex (40 trang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *