Luận văn: Tổng quan về xăng động cơ và các trang thiết bị kinh doanh tại kho xăng dầu

Trên thế giới tại bất cứ quốc gia nào cũng hết sức coi trọng các nhiên liệu của sản phẩm dầu mỡ vì nó có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống và nền kinh tế của mọi quốc gia.

Các sản phẩm đều có mục đích sử dụng riêng, vào nhiều lĩnh vực như trong đời sống nhân dân, trong sản xuất và quốc phòng….

ở Việt Nam dầu mỡ được phát hiện đầu tiên vào ngày 26/6/1986 tại mỏ dầu Đại Hổ tiếp theo là Đại Hùng, Lam Tây, Lam Đỏ, Mỏ Rồng vv… và được đi vào khai thác với trữ lượng lớn.

Việc phát hiện ra các mỏ dầu ở Việt Nam nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước.

Bằng những công nghệ hiện đại đã sản xuất ra nhiều loại nhiên liệu từ dầu mỡ và các vật liệu sản xuất ra phục vụ cho sinh hoạt và cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trong các nhóm sản phẩm dầu mỡ thì đặc biệt nhóm nhiên liệu xăng dầu sử dụng cho động cơ đốt trong, đặc biệt là xăng động cơ nó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của mọi quốc gia trên thế giới.

ở Việt Nam trong thời kỳ đất nước không ngừng đổi vươn lên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá với việc sử dụng các máy móc, thiết bị công nghệ mới liên quan tới xăng dầu thì xăng dầu đặc biệt càng quan trọng trong việc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước.

Xăng động cơ ngày nay đã là sản phẩm quá quen thuộc đối với đời sống kinh tế, sản xuất của con người tuy vậy không phải ai cũng có thể hiểu hết được đầy đủ về xăng động cơ về các chất lý hoá, phẩm cấp chất lượng và đối tượng được sử dụng chúng.

Kết cấu chuyên đề:

Phần I. giới thiệu chung về cơ sở thực tập

Phần II: tổng quan về xăng động cơ và các trang thiết bị kinh doanh xăng tại kho xăng dầu

Phần III. Các trang thiết bị tồn chứa kinh doanh xăng dầu

Phần IV. công tác quản lý chất lượng xăng tại kho xăng dầu

Phần V. Công tác an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

Phần VI. Kết luận, kiến nghị

 

Bạn nào có nhu cầu xin vui lòng để lại mail mình sẽ gởi qua mail  vì đây là tài liệu có phí nên mình chỉ cho qua mail, không đưa link lên đây cho các bạn được!

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *