Luận văn

Luận văn về bãi giữ xe thông minh

Nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước để từng bước bắt kịp sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới về mọi mặt.Trong đó, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Vì vậy, vấn đề tự động điều khiển được đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu cũng như ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất. Vì thế, nó đòi hỏi khả năng xử lý, mức độ hoàn hảo, sự chính xác của hệ thống sản xuất ngày một cao hơn để có thể đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội.

Và từ đó có những thiết bị ra đời chuyên phục vụ cho các ngành công nghiệp. một trong những thiết bị phải kể đến đó là PLC. PLC là một thiết bị điều khiển có thể lập trình được nhằm làm cho mạch điều khiển của hệ thống gọn nhẹ, hoạt động chính xác đáng tin cậy hơn và quan trọng nhất là dễ dàng thay đổi chương trình điều khiển khi có yêu cầu. PLC là một thiết bị điều khiển công nghiệp mới đã và đang được sử dụng rộng rãi ở các nước trên thế giới cũng như ở nước ta. Mặt khác, vấn đề tự động hoá trong công nghiệp nhằm làm giảm bớt lao động chân tay và nâng cao năng suất lao động là một trong những ván đề mà chúng ta cần quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất. Và đề tài được trình bày là dùng PLC S7-200 để điều khiển và quản lí bãi giữ xe tự động là một trong những ứng dụng của PLC.

LINK

http://www.mediafire.com/?2e6rpl4pe042p37

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button