Luận văn

LV_Đánh giá hiệu quả lắng nước bằng bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: thành phố sơn la, thành phố hoà bình, thành phố điện biên

Do điều kiện kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, dân số nước ta ngày càng tăng nhanh trong khi diện tích đất không thay đổi, vì vậy trong quá trình lập các dự án, ngoài việc quan tâm tới hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và tính ưu việt của công nghệ, chúng ta cần quan tâm tới diện tích chiếm đất của dự án. Hiện nay các loại bể lắng rất đa dạng như: Bể lắng la men; bể lắng tĩnh; bể lắng ngang ( hay bể lắng có dòng nước chảy ngang cặn rơi thẳng đứng); bể lắng đứng ( Hay bể lắng có dòng nước đi từ dưới lên, cặn rơi từ trên xuống); bể lắng trong có lớp cặn lơ lửng… . Trong số đó bể lắng lamen là một trong những bể chiếm diện tích ít nhất trong khi đó hiệu quả lắng cũng rất cao và hiện nay cũng được rất nhiều cơ quan, đơn vị quản lý cũng như các nhà chuyên môn quan tâm tìm hiểu và nghiên cứu.

Trong khuôn khổ luận văn này tôi chọn trọng tâm nghiên cứu là hiệu quả xử lý của bể lắng la men tại các nhà máy nước: Ở các Thành phố Sơn La, Điện Biên và Hoà Bình trên các phương diện: kinh tế, kỹ thuật và quản lý.

2. Mục tiêu của đề tài:

Chương I:Khảo sát hiện trạng sơ đồ công nghệ xử lý nước tại các nhà máy nước trên

Chương III.Cơ sở lý thuyết của quá trình lắng nước và bể lắng

Chương IV:Cơ sở lý thuyết của quá trình lắng lớp mỏng ( lắng lamen )

CHƯƠNG V:Đánh giá hiệu quả lắng nước bằng bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: thành phố sơn la, thành phố hoà bình, thành phố điện biên

Chương VI: Kết luận và kiến nghị

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button