LV_Đường ống – bể chứa – trạm bơm

Mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất Việt Nam và cũng là mỏ Việt Nam trực tiếp khai thác. Mỏ nằm ở phía nam thềm lục địaViệt Nam trong lô 09 – 1 thuộc bể trầm tích Cửu Long cách thành phố Vũng Tàu 120 km do Xí nghiệp liên doanh dầu khí VietsovPetro khai thác. Tháng 6 – 1986 dòng dầu khí đầu tiên được khai thác trong tầng trầm tích Mioxen của mỏ Bạch Hổ . Năm 1987 phát hiện dầu khí trong tầng trần tích Oligoxen và đặc biệt vào năm 1988 phát hiện dầu khí trong tầng đá móng Granit nứt nẻ. Tổng trữ lượng dầu khí thu đước do khai thác cùng với dầu của toàn mỏ khoảng 31.8 tỷ m3 khí đồng hành của mỏ Bạch Hổ được đưa vào sử dụng cho các nhà máy Bà Rịa từ tháng 5 -1995 , cho nhà máy Phú Mỹ từ tháng 2-1997 và tương lai là cho các khu công nghiệp của Vũng Tàu như Vedan, Kidwell ..v.v.

Kết cấu đồ án:

Chương 1 : Giới thiệu chung

Chương 2 : tính toán kiểm tra

Chương 3 : thi công đường ống

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *