LV_Giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Đất nước ta tiến hành Đổi Mới đã được hơn 20 năm và hiện đang vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập với thế giới. Trong quá trình đó lại nảy sinh rất nhiều vấn đề mà nước ta đang còn yếu và hiện nay giao thông đô thị nói chung và giao thông tĩnh nói riêng đang là một vấn đề nổi cộm trong xã hội mà chính quyền các cấp vẫn chưa có những giải pháp triệt để. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tê – quản lý đô thị thì việc đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề giao thông đô thị vừa giúp cho bản thân nâng cao năng lực và hiểu biết, đồng thời tìm ra các giải pháp giúp giải quyết phần nào những tồn tại hiện nay của giao thông tĩnh nói riêng và giao thông đô thị nói chung

Kết cấu đề tài:

chương I tổng quan về giao thông đô thị và giao thông tĩnh

chương II- thực trạng giao thông tĩnh trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

chương III- một số giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *