LV_Giải pháp phát triển ngành vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông vận tải và thương mại, các chức năng của ngành vận tải càng được mở rộng hơn. Trong buôn bán quốc tế, vận tải là một khâu hết sức quan trọng giúp con người vận chuyển hàng hoá lưu thông khắp toàn cầu. Con người luôn tìm cách vận chuyển hàng hoá một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất bằng mọi phương tiện có thể. Vì thế nghiệp vụ vận tải trong những thập kỷ gần đây đã có những bước tiến dài trên con đường phát triển. Quá trình container hoá và sự ra đời của vận tải đa phương thức (VTĐPT) chính là một mốc đánh dấu bước phát triển và hoàn thiện của ngành vận tải hiện đại.

Quá trình hình thành và phát triển của VTĐPT là một kết quả tất yếu, khách quan của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong ngành vận tải, cũng như sự tác động của quá trình thương mại hoá quốc tế. VTĐPT là một loại hình vận tải tiên tiến, với những ưu điểm và lợi ích hơn hẳn các phương thức vận tải trước đó đã mang lại những hiệu quả to lớn cho các bên tham gia vào quá trình vận tải nói riêng và cho xã hội nói chung. Giai đoạn hiện nay, với sự tăng cường xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng GTVT, hệ thống tổ chức vận chuyển phục vụ cho VTĐPT và thiết lập cơ sở pháp lý cho VTĐPT ở nhiều nước trên thế giới đã và đang tạo điều kiện cho VTĐPT quốc tế phát triển mạnh mẽ.

Kết cấu đề tài:

Chương I. Khung lí thuyết phân tích.

ChươngII. Phân tích thực trạng của công ty cổ phần hàng hải hà nội và ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đối với sự phát triển của doanh nghiệp vận tải đa phương thức

ChươngIII. Giải pháp phát triển ngành vận tải đa phương thức ở Việt Nam

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *