LV_Mạng Lưới Điện

LỜI NÓI ĐẦU

 

Hiện nay và trong tương lai nghành công nghiềp ngày càng phát triển với tốc độ lớn, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng .Lưới điện sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi.Việc quy hoạch, thiết kế lưới điện cho các khu vực là mọt nhu cầu câp thiết phục vụ cho sự phát triển của xã hội hiện nay.

Nếu lưới điện xây dựng không có quy hoặch sẽ gây nhiều lãng phí về kinh tế và gây khó khăn cho công tác vận hành sau này.Quy hoạch thiết kế lưới điện một cách hoàn chỉnh hợp lý sẽ giúp cho việc sử dụng điện thuận tiện hợp lý và tiện lợi cho vệc qui hoạch và phát triển của toàn hệ thống điện.

Khi thiết kế cần tính đến khả năng hư háng và những tình trạng làm việc không bình thường của hệ thống đó. Nhưng cần đảm bảo các điều kiện yêu cầu của phụ tải, đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế của mạng điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng điện năng tốt đảm bảo tính linh hoạt và tính an toàn của hệ thống .

Đồ án môn học “Mạng lưới điện” nhằm mục đích cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện một nhiệm vụ cụ thể tuy không lớn nhưng toàn diện. Là bước đầu tập dượt giúp cho sinh viên một số kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật sau này mà mỗi sinh viên cần phải tích luỹ khi rời ghế nhà trường.

Đồ án thiết kế “ mạng lưới điện khu vực “ gồm:

  • Phần thuyết minh, tính toán .
  • Phần bản vẽ: sơ đồ toàn mạng lưới điện .

Trong quá trình thiết kế em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Lân Tráng. Tuy nhiên do bước đầu làm quen với công việc thiết kế, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn hệ thống điện để em có điều kiện bổ sung thêm phần kiến thức của mình .

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *