LV_Mô phỏng bằng matlab nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế vector không gian

Trong thực tiễn công nghiệp , khi một ý tưởng, một phương án được đưa ra , ý tưởng ,phương án đó cần phải được thử nghiệm nhiều lần nhằm kiểm tra tính đúng đắn , hiệu quả của ý tưởng, phương án đó trước khi được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Việc thử nghiệm này có thể được thực hiện trên một số đối tượng thật.Tuy nhiên việc xây dựng một hệ thống thật để thử nghiệm thường rất khó khăn vì giá thành để xây dựng một hệ thống phức tạp thường rất cao, đòi hỏi tốn nhiều công sức.

Do đó việc sử dụng máy tính để mô phỏng dựa trên các đối tượng mô hình có ý nghĩa rất lớn. Matlab/simulink là một phần mềm phục vụ mô phỏng rất hay được các sinh viên,kỹ sư ngành điều khiển tự động sử dụng. Nó làm giảm rất nhiều công sức cũng như chi phí cho việc kiểm tra thử nghiêm.Khi một phương án là sai thì có thể sửa chữa,thay đổi sang phương án khác rất dễ dàng mà không cần phải xây dựng lại từ đầu cả hệ thống.Tuy nhiên một điểm hạn chế là việc mô phỏng bằg Matlab/simulink sử dụng các đối tượng mô hình ,mà những mô hình này thường không hoàn toàn chính xác do hiểu biết không đầy đủ của người xây dựng mô hình hoặc những sự đơn giản hóa, xấp xỉ ,làm tròn.Một phương án được khẳng định là đúng trên mô phỏng rất có khả năng là sai khi đưa vào áp dụng cho đối tượng thật.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Nội dung đề tài

Chương 3: Kết luận

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *