Luận văn

LV_Nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước bãi rác Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội.

1.Chúng tôi đã chế thử màng lọc bia từ CA với đế vải và không có đế vải.

– Khi tăng nồng độ chất tạo màng thì màng sẽ ít xốp hơn, chiều dày lớp hoạt động tăng lên, do đó độ lưu giữ tăng và năng suất lọc giảm xuống.

– Màng lọc làm từ CA theo phương pháp này có độ lưu giữ kém đối với nấm men. Ngay cả khi năng suất lọc của màng giảm rất thấp thì vẫn có một ít nấm men lọt qua màng.

2. Màng có đế vải có năng suất lọc cao hơn nhiều so với màng không có đế vải. Ngoài ra còn có độ bền cơ học lớn nên có thể dùng cả trong máy lọc khung bản.

3.Chúng tôi đã nghiên cứu chế thử màng lọc bia từ Xelluloaxetat và Polypropylen biến tính.

Khi cố định lượng CA và axeton là 1,5 g CA/ 12,5 ml ax và thay đổi dần lượng Polypropylen biến tính từ 5ml đến 10 ml thì năng suất lọc và độ lưu giữ của màng cùng tăng lên. Điều này rất ít gặp và rất có giá trị thực tế vì màng tốt là màng phải có năng suất lọc và độ lưu giữ cao. Với dung dịch có thành phần 1,5g CA/ 12,5 ml ax /10ml PP đã chế tạo được màng với năng suất lọc cao và lưu giữ được toàn bộ nấm men và các vi sinh vật khác có trong bia như e.coli, Coliform.Sau đó nếu tăng tỷ lệ PP lên từ 10- 15 ml thì năng suất lọc và độ lưu giữ giảm xuống.

Kết cấu của đề tài :

1.Giới thiệu chung về màng lọc.

2. Công nghệ sản xuất bia

3.Các tiêu chuẩn chất lượng của bia.

4.Rác thải sinh hoạt, các thông số chính của nước rác và các phương pháp xử lý nước rác.

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button